1
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Chodel, dnia 22.01.2019.

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej
ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel
NIP 717 12 60 929 Fax 81 / 827 73 25

1

 

1
GOPS CHODEL ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE

Chodel, dnia 11.01.2019.

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej
ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel
NIP 717 12 60 929 Fax 81 / 827 73 25

 

ZAPRASZA DO ZLOZENIA OFERTY NA ZADANIE PN.:
(wartość zamówienia nie przekracza 30 000,00 euro)

posiłek dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim

 

[czytaj więcej]

1

 

1
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Chodel, dnia 12.09.2018.

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej
ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel
NIP 717 12 60 929 Fax 81 / 827 73 25

1

 

1
GOPS CHODEL ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE

Chodel, dnia 30.08.2018.

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej
ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel
NIP 717 12 60 929 Fax 81 / 827 73 25

 

ZAPRASZA DO ZLOZENIA OFERTY NA ZADANIE PN.:
(wartosc zamówienia nie przekracza 30 000,00 euro)

usluga cateringowa w zakresie dozywiania dzieci i uczniów w Szkole Podstawowej w Ratoszynie Drugim

 

Pełna treść oferty

1

 

1
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Chodel, dnia 10.01.2018.

1

 

1
GOPS CHODEL ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE

Chodel, dnia 28.12.2017.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Partyzantów 24,
24-350 Chodel
NIP 717 12 60 929
Fax 81 / 827 73 25
e-mail: gopschodel@op.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.:

(wartość zamówienia nie przekracza 30 000,00 euro)

usługa cateringowa w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w Zespole Szkół w Ratoszynie

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących jednodaniowych posiłków (3 x zupa, 2 x drugie danie w ciągu tygodnia) dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Ratoszynie tj. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

[czytaj więcej]

1

 

1
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Chodel, dnia 12.09.2017.

1

 

1
GOPS CHODEL ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE

Chodel, dnia 30.08.2017.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Partyzantów 24,
24-350 Chodel
NIP 717 12 60 929
Fax 81 / 827 73 25
e-mail: gopschodel@op.pl


ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.:
(wartość zamówienia nie przekracza 30 000,00 euro)

usługa cateringowa w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w Zespole Szkół w Ratoszynie

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących jednodaniowych posiłków (2 x zupa, 3 x drugie danie w ciągu tygodnia) dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Ratoszynie tj. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

[czytaj więcej]

 

1

 

1
OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY W GMINNYM OSRODKU POMOCY SPOLECZNEJ W CHODLU

Chodel, dnia 13.02.2017.

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Chodlu  informuje, iz poszukuje 1 osoby  na stanowisko pracy – asystent rodziny w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Chodlu

I. Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu  asystenta rodziny wskazane sa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 575, z pózn. zm.) Zgodnie z powyzszymi zapisami asystentem rodziny moze byc osoba, która: 1.Posiada: 1)Wyksztalcenie wyzsze na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub:

[czytaj więcej]

 

1

 

1
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chodel
w Chodlu
ul. Partyzantów 24
24-350 Chodel

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku ze złożonym zaproszeniem do złożenia oferty na zadanie pn.: usługa cateringowa w zakresie dożywiania uczniów w Zespole Szkół w Ratoszynie z dnia 22.12.2016 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu informuje, iż wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo -Usługowe ,,BAJAKAR” Wioletta Mazik ul. Wyszyńskiego 4/8, 23-210 Kraśnik.

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia warunki oferty i zaoferował najniższą cenę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż złożono poniższe oferty:

Lp

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,BAJAKAR” Wioletta Mazikul. Wyszyńskiego 4/8
23-210 Kraśnik

 

3,09 zł


2

P.H.U.DWOJAK s.c.
ul. Mikołaja Kopernika 1
24-200 Bełżyce

3,20 zł


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zuzanna Ceran

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo -Usługowe ,,BAJAKAR” Wioletta Mazik ul. Wyszyńskiego 4/8, 23-210 Kraśnik

2. P.H.U.DWOJAK s. c. ul. Mikołaja Kopernika 1, 24 – 200 Bełżyce

 

1

 

1
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.: (wartość zamówienia nie przekracza 30 000,00 euro)

Chodel, dnia 22.12.2016.

Usługa cateringowa w zakresie dożywiania uczniów w Zespole Szkół w Ratoszynie
1. Opis przedmiotu zamówienia:


1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych (3 x zupa, 2 x drugie danie) dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Ratoszynie tj. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

[ czytaj wiecej ]

 

1

 

1
Informacja dot. świadczenia wychowawczego - „Rodzina 500 plus”

Chodel, dnia 28.04.2016.

Uprzejmie informujemy, iz od dnia 1 maja 2016 r. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Chodlu zaprzestaje w soboty obslugi klientów z zakresu „Programu „Rodzina 500 plus”.

Interesanci beda przyjmowani w siedzibie tut. Osrodka od poniedzialku do piatku w godzinach 7.00 – 15.00.

Jednoczesnie informujemy, iz szczególowe informacje dot. swiadczenia wychowawczego (Programu Rodzina 500 plus) beda udzielane pod nowym numerem telefonu: 81 827 73 28.

[ czytaj więcej ]

 

1

 

1
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Chodel, dnia 08.01.2016.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chodlu
ul. Partyzantów 24
24-350 Chodel

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku ze złożonym zaproszeniem do złożenia oferty na zadanie pn. : Usługa cateringowa-zbiorowego żywienia dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Ratoszynie na terenie Gminy Chodel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu wybrał ofertę nr 2
złożoną przez P.H.U.DWOJAK s. c. ul. Mikołaja Kopernika 1, 24 – 200 Bełżyce.

Uzasadnienie
Wykonawca spełnia warunki oferty i zaoferował najniższą cenę.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż złożono poniższe oferty:

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Uwagi
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe ,,BAJAKAR”
Wioletta Mazik
ul. Wyszyńskiego 4/8
23-210 Kraśnik
3,60 zł
 
2
P.H.U.DWOJAK s. c.
ul. Mikołaja Kopernika 1
24 – 200 Bełżyce
3,30 zł
 

Zuzanna Ceran
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo -Usługowe ,,BAJAKAR” Wioletta Mazik ul. Wyszyńskiego 4/8, 23-210 Kraśnik
 2. P.H.U.DWOJAK s. c. ul. Mikołaja Kopernika 1, 24 – 200 Bełżyce

 

1

 

1
GOPS w CHODLU ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.: Usługa cateringowa

Chodel, dnia 23.12.2015.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chodlu
ul. Partyzantów 24
24-350 Chodel

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.: Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Ratoszynie na terenie Gminy Chodel.
(wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro)

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dożywiania uczniów w formie gorącego jednodaniowego posiłku (3* zupa, 2 * drugie danie w ciągu tygodnia, 5* herbata lub kompot ) dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Ratoszynie. Dożywianie dzieci i uczniów odbywać się będzie w dni nauki szkolnej w okresie od 07.01.2016r. do 31.12.2016r. z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna, ferie zimowe, przerwy świąteczne itp.) dla ok. 100 dzieci i uczniów , których dożywianie organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014- 2020.

Posiłki będą dostarczane i wydawane przez Wykonawcę codziennie w dni robocze w godzinach pomiędzy 10:00 – 12:50. Dokładny czas wydawania posiłków Wykonawca uzgodni z dyrektorem szkoły.

Gramatura posiłków :

 • ziemniaki (kasza lub ryż makaron) - minimum 200g,
 • mięso lub ryba - minimum 80g
 • surówka (jarzyny gotowane ) - minimum 100 g,
 • naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi - minimum 300 g
 • zupa - minimum 450 g.

Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla zbiorowego żywienia. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym.
Zamawiający nie dopuszcza ,ażeby w ciągu tygodnia ( 5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę cateringową zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz.594). Wykonawca jest zobowiązany spełniać warunki zgodnie z instrukcją dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz systemem HACCAP oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny lub innych pojemnikach, naczyniach o analogicznych właściwościach. Posiłki wykonawca będzie dostarczać na własny koszt specjalistycznym transportem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz.594). Wykonawca ponosi także koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw. Dla potrzeb badań żywności przez Sanepid codziennie muszą być dostarczone próbki po 150g, każdej składowej części potrawy w tym zup , mięs, potraw mięsnych i rybnych, jarzyn gotowanych, sosów, potraw mącznych lub mlecznych, sałatek, surówek , wyrobów garmażeryjnych, wędlin i wyrobów wędliniarskich ( w jednym kawałku), zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego ( Dz. U. Nr 80, poz.545)

Ekspedycja i spożywanie posiłków odbywały się będą na terenie Zespołu Szkół w Ratoszynie.

Przed rozpoczęciem działalności Wykonawca dokona dostosowania pomieszczeń ( wymogów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uzyskania w /w stosowanej zgody na prowadzenie działalności gastronomicznej , także na dopuszczenie do pracy w kuchni i stołówce personelu (personel przygotowujący posiłki musi posiadać ważne książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych).Po zakończeniu działalności dokona zwrotu użytkowanych pomieszczeń w stanie niepogorszonym uwzględniającym warunki normalnego zużycia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie zwrotu nakładów poniesionych na adaptację pomieszczeń w celu przystosowania ich do realizacji niniejszej umowy.

Ceny pakietu obiadowego będą niezmienne przez cały okres obowiązania umowy. Cena posiłków winna zawierać również koszt dowozu posiłków do placówki oraz koszt naczyń i sztućców w przypadku cateringu naczyń i sztućców jednorazowych. W ramach wykonanej usługi Wykonawca zadba o wydanie, asystowanie podasz konsumpcji posiłków oraz czystość pomieszczeń w których wydawane i spożywanie będą posiłki. Wykonawca na własny koszt dokona odbioru zużytych naczyń jednorazowych i resztek po posiłkach .

Ilość sporządzanych i dostarczanych dziennie posiłków do w/w szkoły może ulegać zmianie ( zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosowanie do liczby uczniów objętych pomocą w formie dożywiana. O każdej dziennej zmianie co do ilości posiłków, które należy dostarczyć do szkoły, Wykonawca będzie informowany przez Dyrektora szkoły lub innego upoważnionego pracownika w formie telefonicznej , pisemnej ( w tym faksem). W przypadku zmniejszenia się liczby dożywianych uczniów , Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie. Liczba dzieci w ciągu roku może ulec zmianie i będzie ona zależna od spełnionych przepisami prawa uprawnień do korzystania z pomocy w formie dożywiana oraz zmian ilości innych chętnych do dożywiania uczniów.

Podstawę do zapłaty stanowi faktura VAT.

Należność będzie regulowana na podstawie rzeczywistej liczby uczniów korzystających z dożywiana i liczby wydanych posiłków. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury na wskazany nr rachunku.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 07 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena: 100 %

(cena – 100%, jeżeli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać)

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 4
 2. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru* - zał. nr 1

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:

 1. wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej*, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
 3. cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/ dostawę/robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Należy ją złożyć w zamkniętej kopercie
 2. Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.01.2016 r. do godz. 09:00
  w siedzibie Zamawiającego
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania

8. Miejsce i termin otwarcia oferty:

 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.01.2016 r. o godz. 09:30
  w siedzibie Zamawiającego
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05.01.2015 r. Wyniki oceny i informacja o wyborze
  najkorzystniejszej oferty, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu www.gopschodel.pl oraz przesłane do każdego oferenta drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Zuzanna Ceran, tel 81 827 73 26

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej*

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
23.12.2015r. Zuzanna Ceran
…….....………………………..
(data i podpis zamawiającego)

Załączniki:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie

 

 

1

 

1
Oferta pracy na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Oferta pracy na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodlu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu informuje, iż poszukuje pracownika na stanowisko pracy – asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodlu.

I. Forma zatrudnienia : umowa- zlecenie tj. umowa równoważna czasowo pełnemu wymiarowi jednego etatu.

II. Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu asystenta rodziny wskazane są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015r.,poz.332 ).Zgodnie z powyższymi zapisami asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
  • a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub;
  • b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
   z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
   z dziećmi lub rodziną, lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;
  • c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji pranych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
 2. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności trudnym;
 3. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 4. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność współpracy z innymi jednostkami
  i instytucjami;
 5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 6. umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;
 7. odporność na stres;
 8. wysoka kultura osobista;
 9. nieposzlakowana opinia;
 10. znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 11. umiejętność pracy w grupie.

IV.Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
  i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Ośrodka;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 20. sporządzanie sprawozdawczości.


V.Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. życiorys (CV);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje oraz ewentualne doświadczenie zawodowe;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie;
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracy asystent rodziny;.
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 9. oświadczenie o cieszeniu się nieposzlakowaną opinią;
 10. podpisana klauzula o treści ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r.Nr 101 poz.926 z późn.zm.).

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.


VI.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu, ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel lub złożyć osobiście w pok. nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 ,w kopercie z dopiskiem „Dotyczy oferty pracy na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodlu” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lipca 2015 r. do godz.12.00.

W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data dostarczenia do GOPS w Chodlu.

Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

Chodel, dnia 30 czerwca 2015r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zuzanna Ceran

Załączniki:
1.Kwestionariusz osobowy
2.Oświadczenie


 

1

 

1
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Chodel, dnia 09.01.2015.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chodlu
ul. Partyzantów 24
24-350 Chodel

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku ze złożonym zaproszeniem do złożenia oferty na zadanie pn. : Usługa cateringowa-zbiorowego żywienia dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Ratoszynie na terenie Gminy Chodel, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe ,,BAJAKAR’’ Wioletta Mazik ul. Wyszyńskiego 4/8, 23-210 Kraśnik.

[ czytaj więcej ]

 

1

 

1
ZAPYTANIE OFERTOWE


GOPS w Chodlu ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
Usługa cateringowa– zbiorowego żywienia dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Ratoszynie na terenie Gminy Chodel.

[ Pełna treść zapytania ]

 

1

 

1
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Chodel, dnia 25.09.2013.

Zakończenie realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zakończeniu realizacji w roku 2013 roku projektu systemowego pt. „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łącznie w latach 2008 – 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej... [ więcej ]

 

1

 

1
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Chodel, dnia 25.09.2013.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr POKL – 4/2013 wybrał Ofertę nr 1 złożoną przez Usługi Bhp i P. poż Zbigniew Zygo ul. Kopernika 98, Bełzyce 24-200.
Uzasadnienie
Wykonawca spełnia warunki oferty i zaoferował ... [ więcej ]

 

1

 

1
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -04/2013

Chodel, dnia 18.09.2013r.

W związku z realizacją projektu „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel” w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1.: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

zwracamy się z zapytaniem ofertowym

[Pełna treść zapytania]

1

 

1
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Chodel, dnia 17.09.2013r. 14:17


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr POKL -03/2013 z dnia 05.09.2013r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia następujących kursów zawodowych:

1.Spawacz metodą TIG i MAG” zgodnie z obowiązującymi przepisami

2. Kurs wózków jezdniowych” zgodnie z obowiązującymi przepisami

[więcej]

1

 

1
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013

Chodel, dnia 05.09.2013r.

W związku z realizacją projektu „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel” w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1.: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

zwracamy się z zapytaniem ofertowym

[Pełna treść zapytania]

1

 

1
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Chodel, dnia 08.07.2013r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr POKL – 2/2013 wybrał Ofertę nr 5 złożoną przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie ul. Królewska 15, 20-109 Lublin.

[więcej]

 

1
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -02/2013

Chodel, dnia 20.06.2013r. 14:50

W związku z realizacją projektu „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel” w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1.: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

zwracamy się z zapytaniem ofertowym

[Pełna treść zapytania]

1

 

1
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr POKL – 1/2013 wybrał Ofertę nr 3 złożoną przez Lubelski Ośrodek Psychodynamiczny Artur Jarmuła 21-100 Lubartów, ul. Szaniawskiego 64.

[więcej]

 

1
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-01/2013

W związku z realizacją projektu „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel” w ramach Poddziałania 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
zwracamy się z zapytaniem ofertowym

[więcej]

 

1
REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA 2013 ROK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu prowadzi nabór uczestników do projektu systemowego „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel” na rok 2013.

[więcej]

 

1
Zakończenie realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zakończeniu realizacji w roku 2012 roku projektu systemowego pt. „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[więcej]

 

1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu informuje o rozstrzygnięciu przetargu.

Na organizację i przeprowadzenie kursów, warsztatów i indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego ,, Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel" w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[więcej]

1

 

1
Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie kursów, warsztatów i indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego
,, Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel"

[więcej]

1

 

1
REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA 2012 ROK


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu prowadzi nabór uczestników do projektu systemowego „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel” na rok 2012.

[więcej]

1

 

1
Projekt systemowy pt. ,,EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu od 2008 roku realizuje projekt systemowy pt. ,,EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego w gminie Chodel.

[więcej]

1

 

Podsumowanie realizacji projektu systemowego pt. ,,EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zakończeniu realizacji w roku 2011 roku projektu systemowego pt. „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[więcej]

 

 

 

 

   
 
KONTAKT:
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chodlu,
Partyzantów 24,
24 - 350 Chodel